ตำแหน่งงานที่เปิดรับ 5 ตำแหน่ง

1. พนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน (Operation) 2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลการทำงานของทุกแผนกในโรงงาน ควบคุมคนงานให้ทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
  • จัดทำตารางตรวจงาน / รายงานปัญหาและแก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้นพร้อมรายงานผล
  • รับผิดชอบตรวจเช็คสินค้าให้ครบตามจำนวน และ ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงงาน ตลอดจนกระบวนการผลิตทั้งหมด
  • ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่อเจอปัญหา
  • ควบคุมกฎระเบียบภายในโรงงาน ให้พนักงานอยู่ในกฎระเบียบเสมอ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 – 45
ระดับการศึกษา : ม.6 /ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีความรับผิดชอบสูง เป็นผู้สร้างแรงจูงใจ และทีมงานที่ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความประนีประนอม
 • มีความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
 • มีประสบการณ์งานในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

เงินเดือน 10,000 

สวัสดิการ

• ทำงานจ.-ศ. 8.30-17.30  และเสาร์ 1-2 ของสัปดาห์

• อาหารกลางวัน

• ประกันสังคม

• โบนัสประจำปี

• ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ(ทำงานครบ 3 ปีขึ้นไป)

2. พนักงานฝ่ายบัญชี (Accounting) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ให้กับองค์กร
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
  • จัดทำใบเสนอราคา บิล ใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จ
  • ลงบัญชีอื่นๆ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 20 – 30
ระดับการศึกษา : ปวช. ปวส. บัญชี
ประสบการณ์(ปี) : 0 – 2 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office (Word / Power Point / Excel) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะการเจรจา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความละเอียด และรอบคอบในการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน 10,000 

สวัสดิการ

• ทำงานจ.-ศ. 8.30-17.30  และเสาร์ 1-2 ของสัปดาห์

• อาหารกลางวัน

• ประกันสังคม

• โบนัสประจำปี

• ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ(ทำงานครบ 3 ปีขึ้นไป)

3. พนักงานฝ่ายขายและการตลาด (Sales & Marketing) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • วางแผนคอนเท้น ทาง Social Media และช่องทางต่างๆ
  • วางแผนและดูแลเว็บไซต์ ช่องทางการขายทุกช่องทาง Shopee, Lazada
  • วางแผนการขาย  รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อขาย
  • วางแผนเพื่อให้เกิดกลุ่มลูกค้าใหม่และดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าปัจจุบัน
  • ให้ความช่วยเหลือ และประสานงานทั้งทีมงานภายในและภายนอก
  • งานอื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงาน

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 20 – 30
ระดับการศึกษา : ปวช./ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : 0 – 2 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office (Word / Power Point / Excel) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะการเจรจา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความละเอียด และรอบคอบในการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน 10,000 

สวัสดิการ

• ทำงานจ.-ศ. 8.30-17.30  และเสาร์ 1-2 ของสัปดาห์

• อาหารกลางวัน

• ประกันสังคม

• โบนัสประจำปี

• ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ(ทำงานครบ 3 ปีขึ้นไป)

4. พนักงานฝ่ายธุรการ (Admin) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดการเอกสารทั้งหมดภายในบริษัท
  • ประสานงานแผนก / ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • ให้ความช่วยเหลือ และประสานงานทั้งทีมงานภายในและภายนอก
  • งานอื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงาน

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 20 – 30
ระดับการศึกษา : ปวช./ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : 0 – 2 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office (Word / Power Point / Excel) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะการเจรจา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความละเอียด และรอบคอบในการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน 10,000 

สวัสดิการ

• ทำงานจ.-ศ. 8.30-17.30  และเสาร์ 1-2 ของสัปดาห์

• อาหารกลางวัน

• ประกันสังคม

• โบนัสประจำปี

• ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ(ทำงานครบ 3 ปีขึ้นไป)

5. พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลและให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า ทาง Social Media และช่องทางต่างๆ
  • ดูแลคอนเท้น จัดการ รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อขาย
  • ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่
  • ให้ความช่วยเหลือ และประสานงานในด้านผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
  • งานอื่นๆ ตามที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงาน

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 20 – 30
ระดับการศึกษา : ปวช./ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : 0 – 2 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office (Word / Power Point / Excel) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะการเจรจา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความละเอียด และรอบคอบในการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน 10,000 

สวัสดิการ

• ทำงานจ.-ศ. 8.30-17.30  และเสาร์ 1-2 ของสัปดาห์

• อาหารกลางวัน

• ประกันสังคม

• โบนัสประจำปี

• ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ(ทำงานครบ 3 ปีขึ้นไป)

Close ตะกร้าของฉัน
Close สินค้าที่ถูกใจ
Recently Viewed Close
Close

Close
Navigation
Categories